Kontakt

Glenn Larsson,
Bokning av bord, allmänna frågor

Andreas Björk,
PR, allmänna frågor

Bodil Jeppsson,
PR, hemsidan

Svedala Unga Frimärkssamlare
c/o Glenn Larsson
Gammelgårdsgatan 20
233 42 Svedala