Post Nord

Svedala Unga Frimärkssamlare är ombud för postnord och har öppet i klubblokalen
alla utgivningsdagar mellan 18.00 & 19.30.

Svedala Unga Frimärkssamlare kommer att representera postnord på Malmex.